Autoškola ve Zlíně s dlouholetou tradicí.

Vždy se snažíme provádět co nejkvalitnější výcvik. Cílem je nejen naučit žáka pravidla provozu, ale poradit si jak s vozidlem, které má např. klasickou pákovou ruční brzdu, manuální zapínání světel, tak s vozidlem vybaveném moderními technologiemi usnadňujícími jeho ovládání.

Naše autoškola provádí:

Zahájení kurzu je do deseti dnů po odevzdání vyplněné žádosti o přijetí k výuce a výcviku a vyplněného a lékařem potvrzeného lékařského posudku nebo je možné domluvit termín zahájení výcviku podle potřeby. Tiskopisy si můžete stáhnout z těchto stránek, stavit se pro ně v autoškole nebo Vám je přivezeme.

Naše autoškola se již více jak 20 let, snaží o to, aby si žáci vyzkoušeli věci, se kterými se v jiných autoškolách nesetkají. Ať už je to jízda v nočních hodinách s vypnutými semafory, nácvik intenzivního brždění, vyhýbání nečekané překážce nebo jízda ve městě s tramvajemi. Nabízíme nejen získání řidičského průkazu, ale výcvik po kterém jsou žáci schopni splnit požadavky kladené na nové řidiče zákonem o autoškolách. Průběh zkoušky pro získání řidičského průkazu je sice stanovený, jenže se provádí často hodně zjednodušenou formou a toho některé autoškoly využívají. Nacvičí s Vámi pravděpodobnou trasu jízdy u zkoušky a jste ji pak schopni zvládnout i po odjetí několika málo hodin. Nemusíte ani odjezdit minimální povinný počet 28 výcvikových hodin. Ovšem pravděpodobnost, že novopečený řidič s takovým výcvikem nezvládne ve stresové situaci řízení, je mnohem větší. O tom, že při větší psychické zátěži jsou řidiči schopni se dopustit neuvěřitelných chyb, se někdo přesvědčí hned při zkouškách. Například přehlédnou houkající a blikající sanitku v protisměru, při přejíždění z pruhu do pruhu nevidí trolejbus jedoucí vedle nich nebo nedokážou objet překážku, přitom při výcviku dokázali takové situace zvládnout bez problémů. Proto, aby si byl žák při řízení jistý a předešel takovým to situacím, nabízíme 4 programy s různým počtem výcvikových hodin jízd.

© Autoškola Vašík Zlín 2013